TÜRKİYE Sağlıkla yürüyor,
Sağlığa yürüyor Projesi

Amacımız


İnsanlara yürüme alışkanlığı kazandırarak başta kalp sağlığı olmak üzere insan sağlığını etkileyen birçok olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya yardımcı olmak.

Bu sistem Ev, Ofis, Fabrika ve Avm le re kurularak aktif hale getirilebilir. Tansiyon Ölçme Aleti, Şeker Ölçme Aleti, Dijital Tartı, Diyetisyen Takip Sistemi sistemin devamlılığı sağlayan ve dahil olan takip sistemleridir.

2016 yılında dünya da 56 milyon ölüm meydana gelmiştir. Bu ölümlerin 38 milyonu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar özellikle kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları nedeniyledir. Ölümlerin üçte biri (28 milyon) düşük ve orta gelirli ülkelerde olmuştur.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde BOH’ lar büyük finansal ve ekonomik risk oluşturmakta, sağlık hizmeti sunum sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise daha ağır bir yük oluşturmakta, sağlık hizmeti bakım ve tedavi masrafları kişileri hızla fakirlik sınırının altına düşürebilmektedir.

Bu nedenle sizlere sunmuş olduğumuz mobil sağlık sistemiyle hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş, hastalara daha hızlı ve daha güvenilir hizmet vermiş, doktorlara hastalarla ilgili gerçek zamanlı veri sağlamış oluruz.

Mobil Sağlık Hizmetleri


Tansiyon, Şeker, Kilo takibi acil çağrı desteği

Galeri